Distriktets valberedning

Uppdaterades: 22 april 2020

Distriktets valberedning 2020-2021

Uppsala-Knivsta           Ulf Broén, Knivstaorten, 0708-254244 (ordförande)
Norduppland                 Bertil Alm, Rospiggen
Norduppland                 Klas Tufvesson, Örbyhus
Uppsala-Knivsta            Leif Hällström, Luthagen
Håbo, Enköping, Heby  Yvonne Lindström, Håbo

I valberedningens arbete ingår förutom att rekrytera distriktsstyrelseledamöter, revisorer, mm att kontinuerligt följa styrelsens arbete.

De nya stadgarna säger att vårt förslag till årsstämman skall vara klart minst två månader före, så därför kommer våra första frågor till avdelningar och enskilda personer ganska tidigt.

Vad vi behöver tänka på i vårt arbete för att få en så bra representation som möjligt är följande:

  • Den nödvändiga föryngringen
  • Den lika viktiga kontinuiteten
  • Den svåra konsten att delegera
  • Den geografiska spridningen
  • Mixen av kvinnor och män
  • Personer med olika kompetens
  • Ett verkligt intresse av att föra verksamheten framåt

Viktigt att veta för den som engagerar sig i distriktsstyrelsen är att man också blir verksamhetsledare för en av distriktets kommittéer samt deltar i styrelse-sammanträde en gång per månad och dessutom delger egna avdelningen information om distriktsstyrelsens arbete.

Ulf Broén
Ordf. valberedningen

Publicerades: 04 maj 2017 Uppdaterades: 22 april 2020