Hemsidan för SPF Uppsala län

Uppdaterades: 16 maj 2019

Administration av distriktets hemsida samt visst stöd till föreningarnas webredaktörer samt enklare IT-frågor tillsammans med Bertil Brifors. Svarar också för utbildning av nya webbansvariga i föreningarna.

Karl-Gunnar Örenius, 070-5912118, kg@orenius.se

Publicerades: 04 maj 2017 Uppdaterades: 16 maj 2019