Läkemedels- och arkivansvarig

Uppdaterades: 22 april 2020

Uppdraget som läkemedelsansvarig innebär att ge information, stöd samt ha en dialog om äldres läkemedelsanvändning. Föreningarna utser läkemedelsombud som representerar sina respektive föreningar och som har i uppdrag att förmedla informationen/kunskapen lokalt. Läkemedelsansvarig bjuder in ombuden i distriktet till informationsdagar med bl.a. föreläsare i ämnet, minst 1 gång per termin. Samarbete sker även med övriga aktuella kommittéer. Målsättningen är ”Kompetent patient – sträva efter kunskap i läkemedelsanvändning.”

Ansvarig för läkemedelsfrågor 2020-2021
Vakant
Ansvarig för distriktets arkiv 2020-2021
Distriktsstyrelsen                       Bo Wahlström

Publicerades: 04 maj 2017 Uppdaterades: 22 april 2020