Friskvårdskommittén

Uppdaterades: 22 april 2020

Friskvårdskommitténs ledamöter 2020-2021

Norduppland                 Britta Ekedahl
Uppsala-Knivsta            Britta Fagerberg
Enköping-Heby-Håbo    Kenneth Eriksson
Distriktsstyrelsen, VL     Göran Pilström, 070-2581574

Kommitténs uppgifter:

Att genom information och utbildningar stimulera föreningarna till ökad fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap, meningsfull sysselsättning, ökad samverkan med aktörer inom folkhälsoområdet samt förnyelse i förenings- och friskvårds-området. Även skadeförebyggande arbete inom och utom hemmet samt ge nycklar till att inte bli utsatta för brott är en stor uppgift.

Att rekrytera och stimulera arrangörer till distriktsmästerskap i olika grenar såsom boule, bowling, bridge, golf, skidor orientering bordtennis, schack etc. Vi ger även årligen ut en kalender över alla dessa, riksförbundets tävlingar och föreningarnas egna tävlingar samt hjälper till med att skicka ut föreningarnas inbjudningar. En stor uppgift är att vi i egen regi arrangerar frågesporten Hjärnkoll en lagtävling som efter fyra etapper leder fram till ett distriktsmästarlag vilket får deltaga i Riksmästerskapet.

Att införskaffa och sammanställa statistik från föreningarnas aktiviteter och vid behov besöka föreningarna för att ge information samt stöd vid aktiviteter.

Publicerades: 04 maj 2017 Uppdaterades: 22 april 2020