Uppsaladistriktet

Uppdaterades: 16 maj 2019

SPF Seniorerna Uppsala län är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer. Medlem kan den bli som har rätt att uppbära pension av något slag. Distriktet omfattar 32 föreningar med c:a 10 000 medlemmar.

Distriktets adress:

SPF Seniorerna Uppsala län Kungsängsgatan 12, 2 tr. 753 22 UPPSALA

Tel: 018-148320.
Vår telefon är nu försedd med en automatisk växelfunktion så att samtal kopplas till ordföranden, vice ordföranden eller kontoret. Växelfunktionen är öppen vardagar kl 08 - 15.
(Expeditionen är bemannad: Tisdagar 10.00 – 15.00).

Övriga uppgifter om distriktet:
Organisationsnummer: 817301-2207
Plusgiro: 296648-9 Bankgiro: 5140-2428

E-post: spfseniorerna.uppsalalan@telia.com

Hemsida:www.spfseniorerna.se/distrikt/uppsaladistriktet

***

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län Kungsängsgatan 12 1 tr 753 22 Uppsala Tel: 018-10 23 70 www.sv.se/uppsala e-post: uppsala@sv.se

Medlemstidningen SENIOREN
Adress: Box 22574, 753 22 Stockholm. Besöksadress: Hantverkargatan 25 B

E-post: webben@senioren.se www.senioren.se

Publicerades: 28 september 2015 Uppdaterades: 16 maj 2019