Uppsaladistriktet

Uppdaterades: 31 oktober 2019

SPF Seniorerna Uppsala län är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer. Medlem kan den bli som har rätt att uppbära pension av något slag. Distriktet omfattar 32 föreningar med c:a 10 000 medlemmar.

Distriktets adress:

Distriktet har flyttat sin expedition och har således ny adress, som gäller
från och med 10 juli 2019:
SPF Seniorerna Uppsala Län, Libro Ringväg 27, 752 28 UPPSALA
Post till oss eftersändes under ett år.

Tel: 018-148320.
Vår telefon är nu försedd med en automatisk växelfunktion så att samtal kopplas till ordföranden, vice ordföranden eller kontoret.
Växelfunktionen är öppen tisdagar kl 09 - 15.
(Expeditionen är bemannad: Tisdagar 10.00 – 13.00).

Övriga uppgifter om distriktet:
Organisationsnummer: 817301-2207
Bankgiro: 5140-2428

E-post: spfseniorerna.uppsalalan@telia.com

Hemsida:www.spfseniorerna.se/distrikt/uppsaladistriktet

***

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län Kungsängsgatan 12 1 tr 753 22 Uppsala Tel: 018-10 23 70 www.sv.se/uppsala e-post: uppsala@sv.se

Medlemstidningen SENIOREN
Adress: Box 22574, 753 22 Stockholm. Besöksadress: Hantverkargatan 25 B

E-post: webben@senioren.se www.senioren.se

Publicerades: 28 september 2015 Uppdaterades: 31 oktober 2019