Boule - en enkel och rolig sport

Redan de gamla Grekerna spelade ett sorts spel där de med en sten som kastades mot en målsten. Det finns spår av detta spel genom hela den grekiska historien.  Kaststenarna var till en början tunga, men efter hand användes lättare och lättare stenar. När järnkulor började användas till kanonerna var det kanske soldater som började använda kanonkulor av lämplig storlek istället.

På tisdagar, torsdagar o. lördagar spelas det Boule mellan kl. 10 - 12.
Banan ligger i Evabergsparken vid korsningen Evabergsvägen och Mariebergsvägen. Närmaste busshållplats är Tyrestavägen.
Gångavstånd 150 - 200 M.

Vid dåligt väder kan aktiviteten ställas in

Frågor besvaras av:
Arne Strandborg tel. 070 - 412 06 69
Bernt Austrell tel. 070 - 265 58 35

Välkommen till en Kul aktivitet där det enda
kravet är att du har ett glatt humör!