Folkhälsa

Uppdaterades: 02 januari 2020

Grundläggande för hälsa och livskvalitet är att äldre kan fortsätta att var fysiskt, mentalt och socialt aktiva och därför är de fyra områden som utgör det goda åldrandets hörnpelare särskilt viktiga och bör lyftas fram – Fysisk aktivitet, Bra matvanor, Social gemenskap och Meningsfull sysselsättning.

Friskvård är ett vitt omspännande område. Egentligen allt det vi sysslar med, kaféverksamhet, umgås vid möten, fester, långpromenader etc. Men oftast förknippas friskvård med det senare, aktiviteter som får lungor, hjärta och andra muskler att arbeta lite extra. Friskvård är kort och gott det som håller kroppen och hjärnan igång.

Vårt friskvårdsombud följer noga vad som finns att erbjuda medlemmarna, till rimliga priser. Ordnar med ledare som kan göra de förberedelser som kanske behövs, som att lägga upp aktivitesprogram och vara med som coach och vägvisare om så behövs.

Alla friskvårdsaktiviteter är i princip avgiftsfria, men vissa aktiviteter bedrivs som studiecirklar och för dessa tar vi ut en avgift per person och termin eftersom de sker i lokaler vi hyr.
Om vi är i en bowlinghall eller gym etc så är det den lokalens priser som gäller och då betalas av deltagarna själva.

Publicerades: 07 november 2016 Uppdaterades: 02 januari 2020