Cirklar och föreläsningar

Uppdaterades: 17 november 2019

Att ständigt utveckla sin kunskap är att utveckla sin livskvalitet

Ett kontinuerligt lärande är viktigt för att hålla huvudet igång. Det är det vi kallar friskvård för hjärnan. Vi samarbetar med SV (Studieförbundet Vuxenskolan) i alla våra studiecirklar, och har tecknat ett lokalt avtal med SV Haninge för att snabbt få det stöd vi behöver.

Egentligen spelar det ingen roll vad man håller på att lära sig, bara man håller de små grå minnescellerna aktiva. Men det underlättar naturligtvis om man får hålla på med något som man trivs extra bra med.
Vi har ett stort utbud av studiecirklar för att sporra så många som möjligt, och hela tiden tillkommer nya cirklar. Utbudet styrs av minienkäter som utförs vid månadsmöten, årsmötet och då vi träffas i kaféet. Aktiviteter som många tror sig vilja delta i och sådana som är lätta att få igång prioriteras. Kunskapsutveckling är ju inte bara att intensivt studera ett visst ämne, det är också att umgås med likasinnade och ha det trevligt ihop. Om möjligt använder vi oss av den egna föreningslokalen, där vi har tillgång till TV, bildprojektor, DVD, kraftfull musikanläggning, datorer etc.

Vår princip är att studiecirklar och liknande ska vara gratis och därför helst ledas av egna medlemmar som delar med sig av sitt eget kunnande. Av ekonomiska skäl har vi dock ändå blivit tvingade att ta ut en administrativ avgift om 100 kr/person och termin fr o m 2017. Vill Du vara med, som elev eller cirkelledare, kontakta Studieombudet eller ledaren för aktuell studiecirkel.

Publicerades: 07 november 2016 Uppdaterades: 17 november 2019