Ombud och funktionärer

Uppdaterades: 21 mars 2020
Reseombud  Telefon Mobiltelefon 
Kerstin Eltvik
kerstin.eltvik@telia.com
  070 259 01 65
Biträdande reseombud     
Mona Gustafsson
mona.m.gustafsson@gmail.com
  070 626 22 34
     
Medlemssekreterare    
Ella Persson
ellampersson@hotmail.com
  073 396 12 37
     
Studiecirkelombud    
Berit Larsson
bt.larsson@telia.com
08-745 23 18  070 736 36 60 
     
Tisdagsföreläsningar    
Berit Larsson
bt.larsson@telia.com
08-745 23 18 070 736 36 60
     
Klubbmästare     
Inger Åkerberg
inger.akerberg@hotmail.com
   076 866 92 77
     
Folkhälso-ombud     
Gunnar Hellström
gunnarhm@gmail.com
08-776 03 86   070 820 42 88  
     
Hållbarhetsombud    
Gunnar Hellström
gunnarhm@gmail.com
08-776 03 86 070 820 42 88
     
Månadsmöten    
Åke Qvarfordt
087777570@telia.com
  070 572 44 60
     
Kaféansvarig 76:an    
Margareta Ekström  08-777 42 85 073 184 23 99 
Carin Johnzon  08-500 334 49   070 329 72 19
     
Kaffekommitté månadsmöten     
Karin Söderlund 08-745 0169  0708 22 87 94 
Görel Andersson    070 60146 60 
Barbro Nilsson    073 254 59 01
Inga-Lena Wiklund  08-777 07 54  070 978 71 01 
Irene Weibull    072 721 45 45 
     
Värdinna/Värd månadsmöten     
Gunilla Ericsson  08-776 15 61   073 030 88 29
Lennart Ericsson  08-776 15 61   070 567 92 77
     
Lokalansvarig månadsmöten     
Jan Larsson    072 716 76 14
Ulf Norman 08-777 65 19   
Matz Halvarez   073 805 42 55 
Börje Romblad  08-745 43 09  
     
Lotteri/kaffebiljetter     
Margareta Ekström 08-777 42 85  073 184 23 99 
Anita Larsson
anitalar@telia.com
08-776 29 40  
Berit Selleryd    (ersättare.)
beritselleryd@msn.com
  073 600 47 71
     
Redovisning vid månadsmöten    
Ingrid Knutson
ingrid@knutson.com
  070 337 46 54
     
Värdinna/Värd 76:an    
Karin Söderlund 08-745 01 69 070 822 87 94
     
Pubvärdar    
Sven-Åke Hedenberg
sven.hedenberg@hotmail.com
08-777 81 59  
Karin Söderlund 08-745 01 69 070 822 87 94
Inga-Lena Wiklund    070 978 71 01
Ella Persson    073 396 12 37
     
Sponsring/annonsering    
Olle Ekström
ekstrom.olle@comhem.se
08-777 42 85 073 642 67 46
     
IT/Webb/Facebook/Nyhetsbrev    
Per-Erik Mattsson
mattsson.per-erik@telia.com
  076 815 04 22
     
Medlemstidning    
Anders Dahlin
1.andersdahlin@gmail.com
  070 557 57 28
     
Ombud för uppvaktning    
Birgitta Forssell 08-777 54 56  
Gunilla Ericsson 08-776 15 61  073 030 88 29
     
Brottsofferombud    
Ulrika Ljunglöf 08-745 52 26  
     
Teaterombud    
Gunilla Ericsson 08-776 15 61  073 030 88 29
     
Allsången    
Börje Robblad 08-745 43 09  
Christin Brandhammar Romblad 08-745 43 09  
     
Tjejträffar    
Mona Gustavsson
mona.m.gustafsson@gmail.com
  070 626 22 34
     
Gubbträffar    
Pehr Wester
pehr@dissing.se
  070 660 72 81
     
Trafiksäkerhetsansvarig     
Dag Swenson
dagswe@bredband.net
  072 186 87 64
     
Kulturpromenader    
Gunnar Hellström
gunnarhm@gmail.com
08-776 03 86 070 820 42 88
     
Kulturvandringar    
Gunnar Hellström
gunnarhm@gmail.com
08-776 03 86 070 820 42 88
     
Boule    
Arne Strandborg (sammank.) 08-777 81 13 070 412 06 69
Bernt Austrell 08-777 33 86 070 265 58 35
     
Bowling    
Gösta Ekman
gosta.b.ekman@gmail.com
08-776 35 10 073 030 05 98
     
Stavgång    
Mona Gustafsson
mona.m.gustafsson@gmail.com
  070 626 22 34
     
Unicurl    
Bengt Löf   070 375 92 39
     
Tävlingsbridge    
Sven-Åke Hedenberg 08-777 81 59  
Publicerades: 25 april 2017 Uppdaterades: 21 mars 2020