Ombud och funktionärer

Reseombud
Inger Åkerberg
Tel: 076 866 9277
E-post: inger.akerberg@hotmail.com

Klubbmästare
Inger Åkerberg
Tel: 076 866 92 77
inger.akerberg@hotmail.com

Folkhälsoombud
Gunnar Hellström
Tel: 08 776 03 86, mob: 070 820 42 88
E-post: gunnarhm@gmail.com

Hållbarhetsombud
Anders Dahlin
Tel: 070 557 57 28
E-post: 1.andersdahlin@gmail.com

Medlemssekreterare
Ella Persson
Tel: 073 396 12 37
E-post: ellampersson@hotmail.com

Månadsmöten
Åke Qvarfordt
Tel: 070 572 44 60
E-post: akeqvarfordt@gmail.com

Studieombud
Birgitta Brynnel
Tel: 070 538 81 19
E-post: brynnel.birgitta@telia.com

Iréne Weibull
Tel: 072 721 454 5
E-post: irene.weibull@telia.com

Medlemsförmåner, annonser
Olle Ekström
tel. 08 777 42 85, mob: 073 642 67 46
E-post: ekstrom.olle44@gmail.com

Medlemsbrevet
Anders Dahlin
Tel: 070 557 57 28
E-post: 1.andersdahlin@gmail.com

Lotteriombud och kaffebiljetter
Margareta Ekström
Tel: 073 184 23 99
E-post: ekstrom.margareta44@gmail.com
Berit Selleryd (ersättare)
Tel: 073 600 47 71
E-post: beritselleryd@msn.com
Anna Britt Jansson (ersättare)
Tel: 070 5480400
E-post: anna britt.jansson@live.se

Teaterombud
Gunilla Ericson
Tel: 08 776 15 61, mob: 073 030 88 29
E-post: ericson.gunilla@telia.com
Redovisning vid månadsmöten
Ingrid Knutson
Tel: 070 337 46 54
E-post: ingrid@knutson.com

Pubvärdar
Sven Åke Hedenberg
Tel: 08 777 81 59
Karin Söderlund
Tel: 070 822 8794
Inga Lena Wiklund
Tel: 070 978 71 01
Ella Persson
Tel: 073 396 12 37

Brottsofferombud
Ulrika Ljunglöf
Tel: 08 745 52 26

Allsång
Börje Romblad
Christin Brandhammar Romblad
Tel: 08 745 43 09

Kulturpromenader och vandringar
Gunnar Hellström
Tel: 08 776 03 86, mob: 070 820 42 88
E-post: gunnarhm@gmail.com
Monica Andersson
Tel: 070 475 21 17
E-post: monica.andersson.49@gmail.com

Stavgång
Mona Gustafsson
Tel: 070 626 22 34
E-post: mona.m.gustafsson@gmail.com

Värdinna/värd för 76:an
Karin Söderlund
Tel: 08 745 01 69, mob: 070 822 87 94

Kaféansvarig 76an
Margareta Ekström
Tel: 08 777 42 85 mob: 073 184 23 99
ekstrom.margareta44@gmail.com
Anna Britt Jansson
Tel. 070 5480400
E-post: anna-britt.jansson@live.se

Kaffekommitté månadsmöten
Karin Söderlund
Tel: 08 745 01 69 mob: 070 822 87 94
Inga Lena Wiklund
Tel: 08 777 07 54, mob: 070 978 71 01
Irene Weibull
Tel: 072 721 45 45
Görel Andersson
Tel: 070 60146 60
Barbro Nilsson
Tel: 073 254 59 01

Lokalansvarig månadsmöten
Jan Larsson
Tel: 072 716 76 14
Ulf Norman
Tel: 08 777 65 19
Matz Halvarez
Tel: 073 805 42 55
Börje Romblad
Tel: 08 745 43 09

Värdinna/värd vid månadsmöten
Gunilla Ericson
Tel: 08 776 15 61, mob: 073 030 88 29
Lennart Ericson
Tel: 08 776 15 61, mob: 070 567 92 77

Ombud för uppvaktning
Birgitta Forssell
Tel: 08 777 54 56
Gunilla Ericson
Tel: 776 15 61, mob: 073 030 88 29

Trafiksäkerhetsombud
Dag Swenson
Tel: 072 186 87 64
E-post: dagswe@bredband.net
Tomas Broberg biträdande
Tel: 070 943 35 35
E-post: broberg@bredband.net

Facebook
Tomas Broberg
Tel: 070 943 35 35
E-post: broberg@bredband.net

Webb
Anders Dahlin
Tel: 070 557 57 28
E-post: 1.andersdahlin@gmail.com

E-post
Ella Persson
Tel: 073 396 12 37
E-post: ellampersson@hotmail.com

IT
Anders Dahlin, Gunnar Hellström och
Tomas Broberg har ett gemensamt ansvar

Tjejträffar
Mona Gustafsson
Tel: 070 626 22 34
E-post: mona.m.gustafsson@gmail.com

Gubbträffar
Pehr Wester
Tel: 070 660 72 81
E-post: pehr@dissing.se

Unicurl
Bengt Löf
Tel: 070 375 92 39

Boule
Arne Strandborg (Sammankallande)
Tel: 08 777 81 13, mob: 070 412 06 69
Bernt Austrell
Tel: 08 777 33 86, mob: 070 265 58 35

Tävlingsbridge
Sven Åke Hedenberg
Tel: 08 777 81 59