Årsstämma

Uppdaterades: 28 januari 2021

Årsstämman är inte bara allvar och byråkrati

Årsstämmor behöver inte vara tråkiga, de blir vad man gör dem till. Vi har faktiskt rätt så trevligt på våra årsstämmor, fast vi då inte har någon inhyrd underhållare. Men vi har ett lotteri och kaffet är gratis.

Årsstämman annonseras alltid ut i årets första Medlemsbrev

Årsstämmodokumentation finns tillgänglig i föreningslokalen ca en vecka innan årsstämman. Handlingarna finns också tillgänglig vid mötet och vi lägger dessutom ut dem på vår hemsida.
I vår förening äger alltid årsstämman rum den andra tisdagen i februari, kl. 13.00 i katolska kyrkans församlingssal. Det är samma lokal som vi har våra månadsmöten. Föreningens egna lokaler är inte så stora, därför sker månadsmötet oftast i lokaler hyrda för detta speciella tillfälle.

Publicerades: 08 november 2016 Uppdaterades: 28 januari 2021