Behandling av personuppgifter GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation), på svenska Dataskyddsförordningen, gäller i hela EU fr o m 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen PUL.

Integritetspolicy

SPF Seniorerna Vendelsö-Brandbergen med org.nr 812401-0755 (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Personuppgift = allt som kan kopplas till en fysisk person

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en viss fysisk person som äri livet räknas som personuppgifter. Även fotografier, bilder och ljudupptagningar på individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (t.ex. studiecirklar, resor och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna samt hantera ekonomiska
transaktioner relaterade till medlemmarna (medlemsavgifter, cirkelavgifter etc).
Dessutom gäller " Hantering av personuppgifter " på förbundets webb-plats, www.spf.se

Föreningen behandlar även personuppgifter för administration av studiecirklar i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, och för deltagande i resor och arrangemang.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter vid:
1. Hantering av medlemskap och vänmedlemskap i föreningen
2. Föreningsadministration
3. Deltagande i föreningens aktiviteter
4. Deltagande i föreningens studiecirklar
5. Deltagande i föreningens resor och utflykter
6. Hantering av bidrag till verksamheten
7. Kontakter med medlem och vänmedlem
8. Publicering av material i webbsida e-post och sociala medier
9. Publicering av material i föreningens tidning "medlemsbrevet"

Vilka delar vi personuppgifter med?

Som ett led i föreningens verksamhet förekommer samarbete med olika researrangörer samt Studieförbundet Vuxenskolan. I detta samarbete ingår behandling av personuppgifter.
Dessutom gäller " Hantering av personuppgifter " på förbundets webb-plats, www.spf.se

Publicering av bilder.

Foton som tas vid våra sammankomster, möten och aktiviteter kan komma att publiceras i föreningens medlemstidning, på föreningens webbplats och i sociala medier. Vi är noga med att inte publicera bilder som kan uppfattas som ofördelaktiga.

Vilka rättigheter har du?

Du har som registrerad medlem i föreningen flera rättigheter som du bör känna till.
Du kan enkelt se vilka uppgifter som finns registrerade om dig på Mina Sidor på SPF's hemsida. Där kan du även bestämma om du tillåter tredjepartsprodukter samt nyhetsbrev från riksförbundet SPF-Seniorerna genom att markera det i avsedda rutor. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Se också " Hantering av personuppgifter " på förbundets webb-plats, www.spf.se

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens behandling av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du föreningens styrelse.