Föreningens historia

SPF Seniorerna Vendelsö-Brandbergens föreningshistoria 

 • 1978. Brandbergens Pensionärsförening bildas
 • 1981. Pargas pensionärer blir vänförening
 • 1982. Pargas pensionärerna besöker oss
 • 1984. Förening byter namn till Haninge pensionärsförening
 • 1985. Föreningen byter namn till SFRF Haninge
 • 1986. Föreningen byter namn till SPF Haninge
 • 1988. Vi firar 10 års jubileum
 • 1991. SPF Runstenen bildas
 • 1992. SPF Handen-Seniorerna bildas
 • 1994. Vi flyttar till Jungfruns gata 415
 • 1996. De tre haningeföreningarna köper en gemensam fana
 • 1998. Vi firar 20 års jubileum
 • 2001. Här kunde föreningen ha blivit upplöst
 • 2003. Föreningen byter namn till SPF Vendelsö-Brandbergen
 • 2004. Kommunen håller på att stjälpa föreningens ekonomi
 • 2005. Föreningen moderniseras för att kunna ta emot 40-talisterna
 • 2006. Vårt boule gäng skaffar sig en ny boule-bana
 • 2007. Det här året är det större lokaler som gäller
 • 2008. Vi flyttar till Albatrossen och firar 30 års jubileum
 • 2009. Breddningen av föreningens aktiviteter fortsätter
 • 2010. Sammarbetet med kommunen och andra SPF föreningar intensifieras
 • 2011. Det finns nu tre damer i styrelsen
 • 2012. En majoritet av styrelsen består nu av kvinnor
 • 2013. 629 medlemmar vid årets slut
 • 2014. Vi byter namn till SPF Seniorerna Vendelsö-Brandbergen
 • 2015. Anders Eltvik blir föreningens ordförande
 • 2016. Nya it-system för medlemregister (MiRiaM) och hesmida (EPI-Server)

Föreningens historia är rekonstruerad i efterhand.
Den som gjort detta möjligt är Majken Jacobsson, som inför föreningens 20 års jubiléum skrev ner sina hågkomster. Ibland stöttad av gamla protokoll och minnes-anteckningar. Majken är en av de medlemmar som har varit med längst i föreningen, och hon fick lite blodad tand efter artikeln om föreningens historia i Medlemsbrevet.

Vår förening bildades den 13 maj 1978. Den fick namnet Brandbergens pensionärsförening. Man hade då ännu sedan hösten 1977 diskuterat bildandet av en pensionärsförening. Vid bildandet fanns det 515 pensionärer i området, och 42 av dessa var hösten 1978 medlemmar i föreningen. Initiativtagare till bildandet av föreningen var Tor Högberg.

Under diskussionerna om att bilda en pensionärsförening diskuterade man också om den skulle vara ansluten till PRO (Pensionärernas RiksOrganisation) eller SFRF (Sveriges Folkpensionärers RiksFörbund, bildat i Göteborg den 5 sept 1939). Det gick nämligen inte att få kommunala bidrag som fristående förening.
Den 20 mars beslöt interimsstyrelsen, under ledning av Gustaf Örjeland, att man skulle ansluta sig till SFRF. Enligt protokoll från detta möte var beslutet baserat på att Gustaf Örjeland ansåg anslutning till PRO som uteslutet. Han hade själv varit medlem i PRO, men gått ur för att den föreningen "inte gav valuta för årsavgiften, och så har SFRF godare kaffe".

Vid ett möte den 17 april 1978 hade man bjudit in David Eriksson från SFRF Årsta, för att berätta om SFRF (Årsta föreningen gick i graven 2005, för att ingen ville ta hand om styrelsen). Man diskuterade då också om PRO skulle bjudas in för att berätta om sin verksamhet, men förslaget avslogs med 18 röster mot 6.
Den 1 maj 1978 sändes en anmälan om medlemskap in till SFRF. Den 25 maj meddelade förbundet, i ett brev, att Brandbergens Pensionärsförening anslutits till SFRF som förening nr. 397. Föreningen fick 300 kr i startbidrag av förbundet.
Thor Högberg blev ordförande. 1979 väljs Gustaf Örjeland till ordförande, en post han hade fram till 1982.

Under 1981 togs vänkontakter upp med Pargas Svenska Pensionärsförening i Finland. Vår förening gjorde då också ett besök i Pargas.

1982 byter föreningen ordförande. Ny ordförande blir Arne Lundberg. Pargas pensionärerna återgäldar vårt besök det här året.
1983 ersätter Astrid Andersson Arne som ordförande.

1984 väljs Erik Rosberg till ordförande. Han stannar på den posten till 1990.
Den 21 mars 1984 hade det också tillkommit så många medlemmar från Västerhaninge och Handen att föreningen beslutade byta namn  från Brandbergens Pensionärsförening till Haninge Pensionärsförening

1985 byter föreningen namn igen, och blir nu SFRF Haninge. Föreningen köper in en fana, med texten SFRF Haninge. Pengar till fanan samlas bland annat ihop av medlemmarna vid en lunch i Tyresta by den 6 juni 1985. Fanan invigs i Brandbergens församlingshem (så hette Katolska kyrkans församlingslokal förut) på ett föreningsmöte den 19 nov 1985, av Stockholms biskop Krister Stendahl. Elever från Brandbergsskolan sjöng svenska och amerikanska folksånger.

Biskop Stendahl hade varit präst i Västerhaninge under två år på 40 talet. Efter en del år som professor vid Harvards universitet i USA valdes han till Stockholms biskop 1984. 1985 besöker också ett gäng från vår förening återigen Pargas.
Ishöj Pensionistklubb, i Danmark, blir vänförening med vår förening. Gunnar Nyberg belönades med en silvernål och diplom.

Den 17 juni 1986 byter huvudorganisationen namn från SFRF till SPF och vår förening byter då namn till SPF Haninge. Det här året besöker vi också Ishöjs Pensionistklubb och ordnar ett triangelmöte i Haninge, mellan de tre pensionärsföreningarna Haninge, Ishöj och Pargas.

1987 bildades sångkören "Sångfåglarna". Ingrid Sahlin blev den första körledaren. Det här året får Gun Jansson motta silvernål och diplom på årsmötet, som tack för sina insatser i föreningen

Den 13 maj 1988 firade föreningen 10 års jubileum, med lunch på restaurang Najaden i Handen, kl. 12.00. Menyn bestod av; Biffstek med rödlök, Chatlet vin och kaffe med avec. Under lunchen sköttes underhållningen av musikduon Sune Rylander och Hasse Lindberg samt föreningens egna sångfåglar. Efter lunchen delades förtjänsttecken (silvernål och diplom) ut till Gustaf Örjeland, Tor Högberg, Elsa Blom, Eskil Nilsson, Erik Rosberg, Claes Henrik Johansson, Vera Johansson, Alfild Blomqvist och Maj Ståhl. Jubileumsfirandet avslutades därefter med cabaré framförd av "Ljusglimtarna Slocknade stjärnor" från Scen och Cabaré, och dans till musik från musikduon Rylander, Lindberg.
Till jubileumsfesten bjöd föreningen in en representant för Stockholmsdistriktet; 3 medlemmar fån vardera Ishöj Pensionistklubb och Pargas Svenska Pensionärsförening; Nils Listam från PRO; En representant från vardera fritidsnämnden i Haninge kommun, Medborgarskolan; Veteranposten; Redaktionen för "DN Runt Stan" och Redaktionen för Söderförorternas Nyheter.
Jubiléet sponsrades av Medborgarskolan, som bekostade "Ljusglimtarnas" underhållning Kommunen bidrog med 3 500 kr.
Styrelsen bestod vid den här tiden av Erik Rosberg, ordförande; Seved Lindberg v.ordförande; Eskil Nilsson, sekreterare; Gösta Larsson, kassör. Ledamöter var Åke Palm och Maj Ståhl.

1990. Föreningen får ny ordförande. Den nye ordföranden heter Gösta Elmsäter.

1991, Västerhaninges pensionärer beslutar sig för att bilda en egen pensionärsförening, och kalla den för SPF Runstenen. En uppdelning av SPF Haninge påbörjas.

1992 hade SPF Haninge 434 medlemmar. Det geografiska området var stort och det var svårt att tag i tillräckligt stor samlingslokal. Man beslutade därför att flytta över 79 medlemmar till SPF Runstenen i Västerhaninge. En ny förening i Handen förbereds, nuvarande SPF Handen-Seniorerna. En interimsstyrelse med Gösta Elmsäter och Lennart Lindberg tillsätts, för att förbereda den nya SPF förening i Handen.

1993. Föreningen byter ordförande igen. Ny ordförande blir Hubert Jacobsson.
131 medlemmar överförs till Handen-Seniorerna. Gösta Elmsäter väljs till SPF Handen-Seniorernas första ordförande. Kvar i Brandbergens Pensionärsförening blir 224 medlemmar.

1994 är dags för ordförandebyte igen. Ny ordförande blir Åke Ydeskog. I juni, byter föreningen också till en större föreningslokal, på Jungfruns gata 415. Den gamla föreningslokalen låg bredvid Katolska kyrkan och skulle övertas av Vattenfall.

Den 26 april 1996 inköptes en ny fana, tillsammans med Runstenen och Handen-Seniorena, med texten SPF Haningeföreningarna. Den förvaras i SPF Vendelsö-Brandbergens föreningslokal. 1996 fick också Seved Lindberg och Maj Ståhl motta varsin kristallskål på årsmötet. Den 21 november håller "Sångfåglarna" sin sista konsert. De var då 22 medlemmar i kören. 7 av dessa var medlemmar i SPF Runstenen och fortsatte som körmedlemmar där. De drog också med sig en del av de 15 kvarvarande sångfåglarna.
Maj Ståhl skänker en av henne själv broderad bonad, med tomtemotiv, till föreningen. Hennes önskan vid överlämnandet var att bonaden alltid skulle utgöra en del av utsmyckningen vid december månads månadsmöten.

1997 tar Allan Berkesten över som ordförande. Föreningen ägde vid den här tiden ett gammalt piano, som användes av sångkören "Sångfåglarna". Det blev för dyrt att hålla stämt och såldes. Åke Ydeskog får det här året motta en kristallskål på årsmötet.

1998 träder föreningens nionde ordförande, Burghardt Vollmer, in på scenen och tar över ordförandeskapet.Ett modernt elektroniskt piano, "Keyboard", köps in.
Föreningen firade det här året 20 års jubileum, på Midgård i Handen. Menyn bestod av Gravlaxtoast med hovmästarsås, Gödkalvstek med gräddsås samt kaffe med hallontårta. Alla tre Haninge föreningar deltog i det firandet. Med var också representanter från Pargas, Medborgarskolan och SPF Stockholmsdistrikt. Sammanlagt deltog 196 personer i firandet. Vid jubiléet fick Majken Jacobsson silvernål, diplom och kristallskål för sina insatser inom föreningen SPF Haninge.
Vid milleniumskiftet hade föreningen 348 medlemmar.

2001.
Det har varit millenniumskifte och det är dags att byta ordförande. Det bytet kunde ha gått "bort i tok" det här året. Föreningen bestod nu av 340 medlemmar, och ingen av dem ville ställa upp på ordförandeposten. Men Birger Norberg som var helt nyinflyttad i kommunen och sökte nya bekantskaper, ville inte vara med om att föreningen upplöstes. Birger ställde upp på ett år. Det visade sig sedan behöva bli tre år.

Vid årsskiftet 2002 hade medlemsantalet sjunkit till 330.

2003
bestämmer årsmötet att föreningen skall byta namn till SPF Vendelsö-Brandbergen. Burghardt Vollmer och hans hustru Berit erhåller varsin silvernål som tack för väl utfört arbete åt föreningen. Medlemsantalet har nu börjat öka igen och föreningen har vid årsskiftet 347 medlemmar.

2004.
Birger Norberg vill bli avbytt och Rune Åkerblom, som kommit in som ny medlem, väljs till ny ordförande. Föreningen består nu av 355 medlemmar.
Det här året blir ekonomiskt "annorlunda". Kommunen har dragit in på sitt bidrag till föreningsmedlemmar med över 60%. För att kompensera detta börjar föreningen ta betalt för studiecirklarna och inför sponsring, i form av reklam i vår medlemstidning. Medlemstidningen döps till Medlemsbrevet genom en namngivningstävlan, trycks i A4 format med helt ny layout och utökas innehållsmäsigt. Avtal om rabatterade priser (för medlemmarna i föreningen) tecknas med ett antal företag i närområdet.
För att kunna styrka medlemsskap införs ett medlemskort.
Styrelsen söker också aktivt efter företagare som är villiga att skänka datorer, för uppbyggnad av en datautbildnings-verksamhet. Sammanlagt 7 datorer installeras för datautbildning. Styrelsens arbetssätt moderniseras och ett flertal ansvarsområden flyttas från ombud till styrelsemedlemmar. Kaféet flyttar en trappa ner, till det betydligt större ungdomskaféet. En ny typ av fest införs, Noblessfesten. Syftet är att få en festligare inramning kring utdelningen av förtjänsttecken. En databas, för att hålla reda på vilka som arbetat åt föreningen, läggs upp. Det här året erhåller Ulla Nygren, Carin Wänqvist och Eric-Gunnar Hedlund silvernål och diplom. Birger och Anne-Marie Norberg får ett nyinstiftat Hedersmedlem Diplom för att de ställde upp så glatt fast de var nyinflyttade. Studiecirklar i Windows grunder och konstruktion av hemsidor införs.

2005.
Kommunen har nu ändrat sitt bidragssystem. Det är äldreomsorgen, istället för ungdoms- och fritidsförvaltningen, som får hand om bidragen till pensionärsföreningar. Föreningen har vid årsskiftet 381 medlemmar. Ett bidragssystem med projektbidrag införs och föreningen införskaffar, med hjälp av den typen av kommunbidrag, en videoprojektor och 3 nya datorer. De begagnade datorerna skänks till medlemmar som vill börja lära sig använda datorn.
Föreningen skaffar sig en uppkoppling mot internet och öppnar en egen öppen hemsida respektive intranätsida.En studiecirkel i hur man skapar egen hemsida startas. Det blev en Noblessfest det här året också och mottagare av silvernål med tillhörande diplom var Per-Didrik Orling, Alf Granath, Ebba Rindeström och Artur Rindström. Per-Didrik Orling skänker en av honom själv målad tavla till föreningen, att i fortsättningen utgöra en del av föreningslokalens utsmyckning.

2006.
Föreningen har nu 399 medlemmar. En ny ljudanläggning, 4 nya datorer och 2 färgskrivare införskaffas med hjälp av projektbidrag från kommunen. Studiecirklar i redigering av digitala bilder i datorn samt mobiltelefonteknik införs. Antalet boulespelare är nu så stort att boulespelet flyttar till en plan med plats för 7 bouleplaner, i parken vid korsningen av Evabergsvägen/Mariebergsvägen. Planen iordningställdes av boulespelarna själva, eftersom kommunen trots flera skrivelser inte ville hjälpa till. Mottagare av silvernålar, med tillhörande diplom, var vid det här årets Noblessfest Maj Gustavson och Carl-Gustav Bergman.

2007.
Föreningen har nu, vid årets början, 471 medlemmar, mer än dubbelt så många som efter delningen 1992. Ett trådlöst nätverk byggs upp i föreningslokalen. En ny, bärbar, dator med operativsystemet Vista köps in, samt nya bord och stolar. En nybörjarcirkel i bridge startas. Styrelsens högst prioriterade mål har varit att få fram lämpligare föreningslokaler. Den uppdgiften löser styrelsens lokalansvarige, Sven-Erik Thim, genom att ordna ett kontrakt för en ny lokal om 132 kvadratmeter i bostadsrättsföreningen Albatrossen och ett förråd om 6 kvadratmeter.
Sven-Erik ordnar också så att den gamla lokalen kan lämnas utan extra kostnader för 9 månaders uppsägningshyra.

2008.
Föreningen hade, vid årets början, 498 medlemmar och passerade 500 strecket lagom till årsmötet. Vid årsskiftet flyttade föreningen in i den nya föreningslokalen vid Albatrossvägen 76nb. Inredning och aukustikförbättring av de nya lokalerna, samt planering och start av nya/andra aktiviteter som släktforskning, sällskapsbridge, vinprovnings- och pubaftnar genomförs. Prioriteringarna för året är att ordna så att mer än 100 medlemmar kan delta i föreningens regelbundna möten. Katolska kyrkan löser det problemet åt oss, genom att bygga om sin samlingssal så att det nu går att ta in ca 130 personer. Föreningens synteziser flyttas från Katolska kyrkan till föreningslokalen.

Föreningen firar 30 års jubileum med 102 deltagare i Restaurangskolan Riksäpplet. Bruno Picano och hans dotter underhöll med sång och musik.
Festen började med entrédrink, ett kort välkomsttal och uppackning av en present från Vuxenskolan, vars inbjudna representant inte kunde närvara. Sedan serverades Västkusttoast med vitt vin, Kalvstek med gräddsås och rött vin, Hjortronparfait samt kaffe med kaka och avec. Äldreomsorgens ordförande Kjell Bjerrehorn talade om vikten av samarbete mellan kommunens äldreomsorg och pensionärsorganisationerna, samt överlämnade en present bestående av en stor trave böcker om kommunens historia, i pausen mellan förrätt och varmrätt.
I pausen mellan varmrätten och efterrätten berättad föreningens ordförande om föreningens 30-åriga historia samt delade ut silvernålar/broscher till: Gunvor Bolin 12 år, Agne Solfors 12 år, Eeva-Liisa Koolmaister 9 år, Per-Olof Ekval 8 år, Ruth Holmqvist 8 år, Karin Thelin 8 år, Anita Gustavsson 8 år och Anne-Marie Norberg 8 år i föreningens tjänst. Efter middagen öppnades baren och de som orkade dansade till smäktande italiensk musik.

Föreningslokalen börjar nu bli färdig. En "fejkad" öppen spis och ett Dolby Surround ljudssystem har installerats. "Pub-aftnar" och "Tedans" en gång i månaden har startats och förberedelser för att börja "Bras-aftnar" har genomförts.
Övningsbridge för nybörjare och tävlingsbridge för de mer avancerade pågår varje vecka under aktivitetsmånaderna.

2009.
Föreningen byter ordförande. Den nya ordföranden heter Sven-Erik Thim. Föreningen består nu, vid årets början, av 530 medlemmar. Föreningens ekonomi är god och föreningen kan under en kort tid klara en kris om kommunbidraget uteblir helt.
Målsättningen för föreningens arbete under 2009 är att fortsätta breddningen av föreningens aktiviteter, för att i så hög grad som möjligt även kunna möta nya medlemmars behov och önskemål. Sammarbetet med kommunens "Träffpunkt Djurgårdsplan" intensifieras så att träffpunkten i så hög grad som möjligt kompletterar föreningens egna aktiviteter, och då framförallt under sommarmånaderna då föreningsaktiviteterna ligger nere. Mottagare av silvernålar, med tillhörande diplom, var vid det här årets Noblessfest Britta Holm, Birger Norberg, Ragnar Landqvist och Nisse Hägglund. Samtliga med 8 års arbete för föreningen bakom sig, och ännu aktiva.

2010.
Sven-Erik Thim väljs om som styrelseordförande. Föreningen består nu av 570 medlemmar. Föreningens satsade under år 2010 på att intensifiera samarbetet med kommunen, de övriga två SPF föreningarna i Haninge (Haninge kretsen) och Södertörnsgruppen (ca 20 SPF föreningar på Södertörn).
Det var under året framförallt den bristande planeringen av att bygga lämpliga övergångsbostäder för äldre, som väljer att flytta från egna hem till hyresrätt eller bostadsrätt, som prioriterade gentemot kommunen. Sammarbetet med Haningekretsen gälde samma sak, men också den föreslagna sammanslagningen av SPF och SPRF och omorganisationen av SPF. Detsamma gällde samarbetet med Södertörnsgruppen. Under året startades också ett samabete med NESTOR, med avseende på att minska överanvändning och felanvändningen av mediciner.

2011.
Sven-Erik Thim kvarstår som ordförande, nu på sitt tredje år. Föreningen har nu 599 medlemmar. Vid årsmötet delades silvernålar ut till Laila Åkerblom, Barbro Lindell och Ulla-Britt Nordström. Alla tre för 8 års arbete inom föreningen.
Valberedningen lyckades få in tre damer i årets styrelse. Året kännetecknades av att en mängd resor arrangerades. Däribland resor speciellt arrangerade för de medlemmar som har svårt att gå och inte kommer ut så ofta. En planeringskonferens, som också var en belöning till de medlemmar som arbetade åt föreningen, arrangerades också. Under året inköptes en begagnad stor färgskrivare från Vuxenskolan, att användas för tryckningen av föreningens medlemsbrev i färg.

2012.
Vår ordförande heter nu Bo Gunnar Larsson, fast han föredrar att kallas Bosse. Föreningen har nu 608 medlemmar. Den nya styrelsen består av 4 herrar och 5 damer, vilket är ett nytt, efterlängtat, rekord för föreningen. Årsavgiften för föreningen beslutades bli höjd till 250 kr. från och med år 2013.
Hedersdiplom utdelades vid årsmötet till Berit Vollmer, Burghardt Vollmer, Laila Åkerblom och Rune Åkerblom för förtjänstfulla insatser för föreningen.

2013.
Föreningens ordförande heter också detta år Bo Gunnar Larsson. Vid årets slut var vi 629 medlemmar från att ha varit 603 vid årets början. Årets landskapsresa gick till Hälsingland där resedeltagarna bl a fick träffa Lill-Babs som visade sitt museum och berättade om sin fantastiska karriär. Längre resor gjordes till Irland samt Dresden. Temat för årets seminarieresa var "Låt hjärtat va´ me´". Den 10 april åkte 49 medlemmar till Hornborgarsjön och tittade på 12 000 tranor. Under året gjordes också utflykter/studiebesök till Sveriges Radio, Sveriges Television och Svenska Filminstitutet. Tillsammans med SPF Runstenen och SPF Handen Seniorerna har vi genomfört ett trygghetsprojekt i samarbete med närpolisen och kommunens äldrelots med finansiering av kommunen. Projektgruppen har hållit fyra seminarier under temat "Kunskap ger trygghet" samt tagit fram en informationsbroschyr.

2014.
Sven-Erik Thim återkommer som ordförande för ett år. Vid årets slut hade vi 627 medlemmar i föreningen varav 399 var kvinnor. Vid årets ingång var antalet medlemmar 629. I november detta år startade föreningen en egen Facebook-sida. Årets landskapsresa gick till Gotland under fyra dagar i slutet av maj. Vidare företogs också resor till Narva och Island. Årets tema för seminarieresan var "Kultur för äldre". På förbundskongressen detta år beslutades att vårt förbund skulle byta namn till SPF Seniorerna. Detta fick till följd att vår förening också bytte namn till SPF Seniorerna Vendelsö-Brandbergen. Samtidigt byttes också den gamla loggan ut. Föreningen har under 2014 inköpt en hjärtstartare som finns i vår lokal. Årsmötet beslutade höja den årliga medlemsavgiften till 275 kr fr o m 2015.

2015.
Föreningens nya ordförande heter Anders Eltvik. Antalet medlemmar vid årets slut var 624 således minskning med 3 medlemmar under året. Årets lanskapsresa, 1-4 juni, gick till Värmland. Utlandsresor gjorde vi till Krakow i Polen samt till Oslo och Skagen i Danmark samt teaterresa till Helsingfors. Årets tema på seminarieresan var "Kultur i Haninge". 195 personer inklusive cirkelledare har deltagit under våren och 136 under hösten. Totalt under året har 331 personer deltagit i studiecirkel
verksamheten. Under åren 2013-2015 har 134 personer gått utbildning i
Hjärt-lungräddning. En 42 tums s k smart-tv och en modern DVD-spelare införskaffas till föreningslokalen. En stationär kontorsdator (Pc) för föreningens administrativa jobb inköptes också.

2016
Föreningens ordförande är Anders Eltvik. Vid kalenderårets slut är vi 620 medlemmar i föreningen. Årets landskapsresa gick till Jämtland i början av juni och deltagarantalet var 46. En fantastisk resa till Norge, 8-12 augusti, gjorde vi också. Den 1 december fick vi ett nytt it-system för hantering av medlemsregistret (MiRiaM) och ett nytt verktyg (EPI-Server) för att hantera hemsidan. Under året anskaffades en del nya skåp till köket och en del övriga köksinventarier. Vi fick också tillgång till fastighetens fibernät i vår lokal vilket underlättar i samband med cirklar etc då många behöver vara uppkopplade samtidigt.

2017
Föreningen får för andra gången i historien en kvinlig ordförande genom att Birgitta Brynnel övertar ordföranderollen. Senast det begav sig med en kvinlig ordförande var 1983 då Astrid Andersson var ordförande under ett år.