Resor och utflykter

Resor utvecklar kunskap och livskvalitet

  • Från resa i Norge 2016

Vi har både långa och korta resor. De korta resorna är oftast att betrakta som utflykter till närbelägna platser.

De långa resorna föregås ibland av en kurs, där resmålet studeras i studiecirklar under ett antal kursdagar. Egna medlemmar, med kunskap i ämnet, utnyttjas ofta som cirkelledare.
Valet av resor görs av våra reseombud, i samförstånd med föreningens medlemmar.
Resmålen väljs ut efter aktualiteter i samhället, efter aktualiteter som diskuterats inom föreningen eller bara för att resmålen är trevliga.