Om föreningen

Uppdaterades: 02 januari 2020

Vår förening bildades den 13 maj 1978. Vid bildandet fanns det 515 pensionärer i området, och 42 av dessa var hösten 1978 medlemmar i föreningen. Initiativtagare till bildandet av föreningen var Tor Högberg. Vid årsskiftet 2019/2020 var vi 621 medlemmar i föreningen. Den som har pension av något slag är välkommen som medlem. Sambo eller maka/make får gärna bli medlem utan att själv vara pensionär.

Vår förenings huvudsakliga upptagningsområde sträcker sig från Gudöån i norr till Söderby i Söder, och från Norrby i väst till Tyresta Nationalpark i öster.
Den som har pension av något slag är välkommen som medlem. Sambo eller maka/make får gärna bli medlem utan att själv vara pensionär.

Om Du bor utanför vårt upptagningsområde, men vill vara med i vår förening ändå, så går det också bra. Gränserna är hur töjbara som helst.

Medlemsavgiften är för närvarande 300 kr per år.

Våra viktigaste gemensamma värderingar är:

Gemenskap, Trivsel och Omtanke.

Ledda av dessa värderingar vill skapa social samvaro och erbjuda många olika aktiviteter som studier, kulturella arrangemang, resor och friskvård.

Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de äldres intressen och att verka för att levnadsförhållandena för personer som behöver samhällets stöd utvecklas och förbättras.

Se också:

                 SPF Seniorernas värdegrund

                 Föreningens aktiviteter

                 Föreningens cirklar och föreläsningar

 

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 02 januari 2020