VÅLDET GÅR INTE I PENSION

Inbjudan till ett seminarium om våld mot äldre i nära relationer.

Vad vet vi egentligen om förekomsten av våld bland äldre personer?
Finns det forskning och kunskap?


Kom och lyssna på representanter från bland annat NCK (Nationellt Centrum för
kvinnofrid), Äldrecentrum och Äldreförvaltningen i Stockholm och enhetschef inom
hemtjänsten som ger oss kunskap och information om dessa svåra frågor!

Målgrupp: Alla medlemmar
Tid: 15 april klockan 13.00 - 16.00
Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen
Avgift: Seminariet är avgiftsfritt
Anmälan: Senast den 8/4 till distriktskansliet 08- 720 77 30/info@spfstockholm.se
Var vänlig meddela ev. återbud till kansliet. Utebliven närvaro utan besked medför en debitering på 100 kr.