Inbjudan till information om Framtidsfullmakter

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Syfte med lagen är att komplettera/avlasta systemet med gode män och förvaltare. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov.

Plats: Skärgårdssalen i Haninge kommunhus
Tid: Tisdagen den 6 november klockan 15-16 eller
Tisdagen den 20 november klockan 15-16

Vem tar hand om dina personliga angelägenheter och praktiska saker som t.ex. betalningar om du i framtiden förlorar din beslutsförmåga?
Nu är det möjligt att själv utse en sådan person enligt lagen om framtidsfullmakt.

Sam Norryd, jurist vid äldreförvaltningen, kommer att berätta vad framtidsfullmakt är och hur den fungerar.

Ingen föranmälan krävs!
Välkomna!

Berit Larsson                                                 Birgitta Brynnel
070-736 36 60                                               070 -538 81 19

 

Mer om framtidsfullmakter på föreningens webbplats