Om vår förening

Välkommen till SPF Seniorerna Vaxholm

SPF Seniorerna Vaxholm är en av cirka 750 föreningar i en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer med cirka 250 000 medlemmar. Vi i Vaxholm ingår i Stockholmsdistriktet och är cirka 740 medlemmar.
Vår förening bildades 1984 och fyller 40 år i höst.

Medlem i SPF kan den vara som har rätt att uppbära pension av något slag, den som fyllt 63 år eller den som är gift eller sambo med medlem.

Du behöver alltså inte ha gått i pension för att kunna bli medlem. Du kan fortfarande arbeta såväl deltid som heltid. Det är att du har rätt att ta ut någon form av pension som är avgörande. 

Med pension avses såväl allmän pension som tjänstepension. Allmän pension kan tas ut från 63 års ålder. Ålder för när du kan börja ta ut din tjänstepension variera beroende på vilket avtal som gäller för dig. 

Vi har två huvuduppgifter: 

Vi vill skapa social samvaro och erbjuda många olika aktiviteter som studier, kulturella arrangemang, resor och friskvård.

Vi vill aktivt arbeta för att ta tillvara de äldres intressen och att verka för att levnadsförhållandena för personer som behöver samhällets stöd utvecklas.

Som medlem i SPF får Du bl. a.

  • delta i våra många föreningsaktiviteter
  • stimulerande gemenskap med andra medlemmar
  • SPF:s medlemstidning Senioren med 9 nummer per år.

Läs också om de förmåner som ett medlemskap ger.
Läs även vår Verksamhetsplan.

Vill du bli medlem anmäler du dig här.