Om föreningen


Välkommen till SPF Seniorerna Vaxholm

SPF Seniorerna Vaxholm är en politiskt och religiöst obunden förening som ingår i Sveriges Pensionärsförbund SPF. Vi är drygt 750 medlemmar. Medlem i SPF kan den vara som har rätt att uppbära pension av något slag, den som fyllt 61 år eller den som är gift eller sambo med medlem.

Vi har två huvuduppgifter:

Vi vill skapa social samvaro och erbjuda många olika aktiviteter som studier, kulturella arrangemang, resor och friskvård.

Vi vill aktivt arbeta för att ta tillvara de äldres intressen och att verka för att levnadsförhållandena för personer som behöver samhällets stöd utvecklas.

Som medlem i SPF får Du bl. a.

  • delta i våra många föreningsaktiviteter
  • stimulerande gemenskap med andra medlemmar
  • teckna förmånliga försäkringar
  • SPF:s medlemstidning Senioren med 9 nummer per år.