Styrelse

Moniqua Hultberg

Ordförande

Staffan Törnberg

Vice ordförande, Klubbmästare

Kerstin Edgren

Kassör

Anita Hedström

Sekreterare, Redaktör

Erik Dalhammar

Medlemssekreterare, Webbredaktör

Barbro Kristiansson

Programombud

Siv Cimrell

Reseombud