Välkommen till Pubafton!

Nu är vi igång igen!


Av våra populära pubaftnar med korv, osttallrik och öl/vin till självkostnadspris.
Vi kör följande onsdagar:
18/1, 15/2, 15/3, 19/4, 10/5

Vi håller till i matsalen på Träffpunkt Kanonen, Hamngatan 50, kl 17.30 – 20.00.

I samband med pandemirestriktionerna var vi tvungna att införa anmälan till våra arrangemang, i första hand månadsmöten och pubaftnar.
Det visade sig ha den positiva biverkan att vi kunde planera inköpen till arrangemangen bättre och därför har vi beslutat att behålla anmälan till månadsmöten och pubaftnar.
Kom också ihåg att avanmäla dig om du inte avser att deltaga!

Det har förekommit att medlemmar anmält sig och sedan inte kommit. Vi har ju köpt in till förtäringen och kommer då inte medlemmar drabbar det ju föreningens kassa.
Därför får vi vädja till dig att avanmäla dig senast två dagar före aktuell pubafton!

Du anmäler dig här.

Välkomna!

OBS! Endast för medlemmar.