Brottsförebyggande m.m.

På denna sida finns olika tips och råd för att förebygga brott.

Under senaste åren har det skett ökade anmälningar om bedrägerier mot äldre människor.

SPF lanserade förra året en kampanj Försök inte lura mig med ett kurspaket för att öka medlemmarnas medvetenhet om problemen och hur att hanteras dessa.

I kurspaketet ingår några informativa filmer på Youtube:
Var på din vakt    Ditt hem är din borg    Syna bluffen

Några andra platser om bedrägerier:

Polisens bedrägeri-information.

Stöldskyddsföreningen har också ett antal bra guider för olika situationer.

På senare tid har bedrägerier med hjälp av Bank-ID ökat rätt mycket.
Företaget som står bakom Bank-ID ger ut säkerhetsråd.