Planering av äldreboende på Norrberget

Det nya äldreboendet/särskilda boendet på Norrberget håller på att planläggas. SPF och PRO har vardera fått skicka representanter till en remissgrupp där även verksamhetspersonal finns representerad. SPF:s representanter är Ulla Blomgren och Ingrid Ekstedt.

Vi har den 12 september 2019 varit på vårt första möte. Från detta finns följande att rapportera:

Planering pågår i avvaktan på avgörandet från mark- och miljödomstolen avseende detaljplanen för Norrberget. Just nu är man inne i första fasen, utredningsstadiet. Hela skeendet från utredningen till färdigställande kan ta mellan 21-32 månader.

På Norrberget har ett kvarter reserverats för äldreboendet/särskilda boendet. Det blir ett boende som främst är avsett för dementa. Det är planerat för 54 boende. Det blir 9 boende på varje avdelning med 2 avdelningar på 3 plan. I suterrängplan inryms kök som är planerat för egen tillagning med kapacitet även för matlådor till pensionären på "stan", som har matleverans. Plats är reserverad för café, möjligtvis med extern utförare. På innergården finns utrymme för trädgård om 400 kvm. Jag argumenterade för att det ska finnas övernattningslägenheter för anhöriga. Detta vid tillfällen när boende är mycket sjuka/döende. Tyvärr utan att ansvarig tjänsteman tog detta på allvar.

Detta boende är tänkt att ersätta Borgmästargården. Cyrillus och Framnäshagen kommer fortsättningsvis att vara kvar. På sikt planeras ytterligare ett särskilt boende. Läget för detta är inte framtaget.

Vid pennan Ingrid Ekstedt