Bra att ha telefonnummer

Polisen Akut ärende (pågående brott) 112
Anmälan om brott (polisen.se) 114 14
   
Sjukvårdsupplysningen – Vårdguiden 1177
Familjeläkarna Vaxholm (Vårdcentralen) 08-541 718 25
Närakuten Täby
Göran Elgfelts gata 2, Täby Centrum
Vardagar 17-22, helger 08-22
08-792 15 10
   
Brottsofferjouren 0200-21 20 19
Försäkringskassan 0771-534 534
Vaxholms kommun/Socialtjänsten 08-541 708 00
Vaxholms kommun/Biståndshandläggare 08-541 709 22
Vaxholms kommun/Fixartjänsten 08-541 708 92
Färdtjänst 08-555 781 00
   
Jourhavande medmänniska
Kl 21.00-06.00
08-702 16 80
Äldretelefonen 020-22 22 33
Äldretelefonen riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt.
Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem.
Telefonen är öppen alla vardagar 10.00-15.00

För äldretelefonen svarar Mind. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa.