Sjuk- och hälsovård

In case of Emergency
Lägg in telefonnumret till din närmaste anhöriga i mobiltelefonens kontaktregister under "namnet" ICE så kan räddningstjänsten kontakta dem om det händer dig något.Landstingets sjukvårdsupplysning
Här hittar du Stockholms läns landstingets Vårdguiden 1177.

Vaxholms Vårdcentral
Här är länken till Vårdcentralen

Koll på läkemedel
Koll på läkemedel är ett samarbete mellan Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Apoteket för bättre läkemedelsbehandling till äldre.
Samarbetet har pågått sedan 2009. Syftet är att utbilda och stödja patienter så att man själv kan agera för en bättre behandling. Läs mer här.