Vi är många… men vill bli ännu fler!

Du som läser detta är sannolikt redan medlem i vår förening. Vi är nu drygt 700 medlemmar vilket utgör ca 30 % av alla personer över 65 år skrivna i Vaxholm. DU kanske har någon i din bekantskapskrets, som är pensionär men ej medlem i SPF. Kanske kan du påverka vederbörande att bli medlem. Du frågar dig kanske varför du skall påverka henne/honom att bli medlem?

Vi tror, delvis av erfarenhet, att vi tillsammans kan göra något mycket viktigt för äldre i Vaxholm. Det händer inte sällan att man som äldre plötsligt blir ensam i livet eller kanske bara känner ensamheten komma smygande. Då är det synnerligen viktigt att få uppleva social samvaro i form av månadsträffar, studieutflykter, cirklar, pubaftnar, caféstunder, resor och andra aktiviteter som stimulerar och motverkar denna känsla av ensamhet. Det är faktiskt flera av våra nyblivna medlemmar som vittnat om att just ensamheten har fått dem att söka sig till vår förening och att våra aktiviteter har bidragit till att man fått nya sociala kontakter och förträngt något av känslan av ensamhet. Social gemenskap motverkar dessutom, på ett verkningsfullt sätt, ett hastigt åldrande.
Att motverka ensamhet kanske är den allra viktigaste av alla uppgifter vår förening har och kan DU få någon du känner att uppleva denna positiva sociala gemenskap, som ett aktivt SPF-medlemskap innebär, tror vi att du gör en välgärning.

En annan mycket viktig uppgift för vårt SPF är att driva äldrefrågor, många uppkomna bland våra medlemmar. Vi kan driva dessa frågor bland de politiker som styr vår kommun. Pensionärer utgör en stor del av den röstande befolkningen och det innebär att vi är en viktig grupp att lyssna till inför stundande val. Vi tar inte politisk ställning i någon riktning men vi har stora möjligheter att i olika forum driva äldrefrågor i de politiska leden.

Vi hoppas att du för dina vänner, som inte är medlemmar, kan intyga och vittna om att vi har ROLIGT och TREVLIGT tillsammans, vilket också är viktigt. Det tycker i alla fall vi som med glädje och engagemang jobbar ideellt i styrelsen.

SPF Seniorerna Vaxholm
Styrelsen