Ordföranden har ordet

I vår fina stad har vi inte så mycket service kvar. Att i centrum sakna bankomat och bank, verkar lite märkligt. Med hundratusentals turister och bla ett par tusen Vaxholms pensionärer, så undrar man. Tänkte man överhuvud taget den här gången? Uppenbarligen inte.

En del av oss löser betalningar och annat med hjälp av mobilen eller datorn. En del varken kan eller vill.

För något år sedan lät man elever från Kronängsskolan och pensionärer träffas över en dator. Succé! Nu när vi försiktigt börja öppna upp för möten, kanske det vore på plats med en repris. Det kanske till och med skulle kunna gå att få lära sig sin mobil och dator. Är det något våra ungdomar kan, så verkar det vara dagens teknik.

Många pensionärer saknar ungdomar och tvärtom. Glöm inte att vi pensionärer hade ett liv före pensionen. Även efter.