Cafeverksamheten

Nu är vi igång igen med med vårt onsdagscafé!

Mellan kl. 13:30 - 15 får du kaffe och kaka/kakor för en billig penning.

Dessutom försöker vi 1-2 ggr i månaden ha någon form av underhållning/föreläsning, information från kommunen eller andra aktörer, och då är kostnaden 20 kr, endast kontant betalning.

Vad dessa eventuella föreläsningar innehåller och vilken dag de äger rum, kommer att annonseras på vår webbplats, på Kanonen samt på vår anslagstavla på Rådhusgatan (till höger om konditori La Maison).

Varmt välkommen!