Fem tips att undvika fall

Fem tips för att undvika fall!

I samarbete med PRO har vi fått en broschyr med tips om hur man ska undvika fall.

Fallolyckor är bland de vanligaste olyckorna för 65+ och ger ofta svåra komplikationer.

Läshär och ta till er!