Information om webbläsare

Viktig information om din webbläsare

En sak att vara uppmärksam på:


Sedan ett antal år har de flesta tillverkarna av webbläsare inför en funktion för att snabba på visningen av webbsidor - det som du just nu tittar på.
Detta gäller i stort sett alla, Microsoft, Google, Firefox, Safari m.fl.

När man hämtar en sida så sparas en lokal kopia på din dator och när man senare går tillbaka till samma sida så hämtas i första hand den lokala kopian,
detta går ju snabbare än att hämta den igen från webbplatsen.

Nackdelen med detta är att den lokala kopian kan vara ändrad eller borttagen från webbplatsen och därmed inte aktuell längre.

För att vara säker på att du får den senaste versionen av sidan ska du hämta om sidan från webbplatsen.
På en PC gör man det normalt med att trycka på CTL och R samtidigt, man kan också rensa historiken.
Hur man gör det kan vara litet olika beroende på vilken webblärare som du använder.

/Erik