Medicinsk yoga fortsättning

Den populära kursen Medicinsk yoga är fulltecknad och nu har Hillevi ordnat en fortsättningskurs med start den 20 april.

Anmälan på kurssidan.