INSTÄLLT! Träff med föreningarnas studieombud

inställt p g a bristande antal anmälningar…