Kooperativa hyresrättsföreningen Hästen i Ockelbo

Bo kvar eller flytta  till  Ockelbo!

Den kooperativa hyresrättsföreningen Hästen i Ockelbo har 24 medlemmar och bygger 17 lägenheter centralt i Ockelbo, med inriktning på äldre. Föreningens medlemmar har varit och är djupt involverade i utformning av byggnaden, enskilda lägenheter,gemensamhetslokal, carport och tomtanläggningar.

Ockelbo kommun har ett direkt samarbete med den kooperativa hyresrättsföreningen och  tillsammans äger de bolaget Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB. Den kooperativa hyresrättsföreningen Hästen kommer att hyra hela huset,  som ligger mitt i centrum-  nära  till allt,  genom ett blockhyresavtal med det nybildade fastighetsbolaget. Det blir 17 lägenheter, tvåor, treor och fyror i varierande storlekar, med hyror mellan 7 810 och 9 659 kronor i månaden. Därtill kommer en upplåtelseinsats på mellan 500 000 och 670 000 kronor.

Inflyttning  sker  1 mars  2022.

Nu finns 5 lediga  lägenheter att teckna  sig för!

Mer informationhttps://www.svenskfast.se/nyproduktionsprojekt/gavleborg/ockelbo/ockelbo/kvarteret-hasten/154935 eller  Lennart Sjögren  070-695 31 68