Hjälp från kommunen

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom får svårt att klara dig själv kan du ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Stödet kan möjliggöra att du kan bo kvar hemma så länge som du önskar.