Tisdagen 9:e november 2021 är nästa Styrelsemöte

Dagordning vid SPF Seniorerna Gullvivans styrelsemöte

  • Från styrelsens möte i maj 2021

Kallelse: Styrelseledamöterna
Inbjudan att delta: Valberedningen, revisorerna, KPR-representanterna och resegruppen.
Tid: Tisdagen den 9:e november 2021 Kl. 09.30
Plats: Studiefrämjandet Vingåker

§1 Mötets öppnande

§2 Godkännande av dagordningen

§3 Föregående protokoll

§4 Ekonomirapport

§5 Medlemskap

§6 Uppvaktningar

§7 Höstens program

§8 Rapporter

  • KPR
  • RPR
  • Ärenden från distriktet, förbundet och kommunen
  • Seniorplan – boende, välfärdsteknik, vård- och omsorg
  • Rapportering om verksamhet till Studiefrämjandet

§9 Webstatistik

§10 Digitaliseringsprojektet

§11 Digitalisering för styrelsen

§12 Övriga frågor

§13 Nästa styrelsemöte

§14 Mötets avslutning

Välkomna

Lasse Karlsson, ordf