Bingo varannan onsdag

Onsdagar kl 13.30 jämna veckor i Humlegårdens samlingssal.

För flera detaljer kontakta Margareta Isaksson 0151-12303 runemargareta@gmail.com eller Birgitta Eriksson 0151-511015 eller 070-3629656

Inställt tills vidare pga corona-pandemin