Fixartjänst

Du som är 67 år eller äldre kan få hjälp av fixartjänst

Fixartjänst
Ibland kan det vara skönt och framför allt säkrare att få hjälp med praktiska saker i sitt hem. Du som är 67 år eller äldre kan få hjälp av fixartjänst och på så sätt förhindra fall och andra olyckor i din bostad.

Fixartjänst är gratis men du får själv betala eventuella kostnader för material.  Fixartjänst omfattar dig som bor kvar i den egna bostaden, och gäller inte för dig som bor på äldreboende.

Fixartjänst.pdf