Månadsmöte

15 mars

Månadsmöte 15 mars 2023

Så roligt att många ville komma till månadsmötet för att lyssna till Göta kanals Vd Roger Altsäter och trevlig samvaro. Det var lång kö fram till Anette Samuelsson och Ulla Ström för att betala avgiften. Vi var 96 medlemmar från vår förening och andra SPF föreningar.
Lotterna till brödlotteriet såldes snabbt och det fanns många skänkta vinster. Tack för alla skänkta gåvor och många vinster kunde delas ut!

Birgitta Fredriksson delade ut vinster i medlemslotteriet och efterlyste hjälp för att genomföra Östgötadistriktets tävling i ”Hjärnkoll”. Det behövs både hjälp med att skriva frågor och praktiskt arbete. Tanken är att det ska bildas en arbetsgrupp och Birgitta hoppas att många frivilliga anmäler sig. Tävlingen ”Hjärnkoll ”genomförs den 14 september på Fontänen i Linköping.

Lars-Göran Lindström informerade om uppstarten för boule 5 april samt efterfrågade intresset för ny trafikkurs. Kontakta Lars-Göran och anmäl er! Anmälningslista kommer att finnas vid nästa månadsmöte.
Kerstin Larsson påminde om anmälan till våravslutningen 14 juni på Vårdnäs Stiftsgård och att SPF Ydre inbjuder alla till Rydsnäs Loge 30 maj. Resan dit får man ombesörja själv. Lill Lindfors med flera underhåller (Se Östgötadistriktets webbsida för ytterligare information).

Arne Pihlström informerade om att 38 medlemmar träffas på Linköpings Museum den 21 mars och att en resa är planerad till Skagen 29 augusti. Christina Pihlström informerade om en resa till Oscarsteatern 2 december för att njuta av musikalen Änglagård. (All reseinformation finns på webben).

Karin Nilsson berättade om bokcirkel 4 . Det finns platser lediga, så kontakta Karin på telefonnummer 070-170 87 36 om du vill ingå i bokcirkel.

Wivi-Anne frågade om många saknade medlemskortet i det senaste numret av tidningen ”Senioren”. De som saknar medlemskortet ombads kontakta Birgitta Samuelsson eller Wivi-Anne Tjäder. Därefter kommer kontakt att tas med förbundet. Wivi-Anne uppmanade alla att meddela föreningen om nytt telefonnummer eller ny e-mailadress. Det är av stor vikt att vårt medlemsregister är uppdaterat med rätt kontaktuppgifter. Vid ändringar, var god kontakta Birgitta Samuelsson.

Nu var det dags för en kaffestund och för dagen serverades bulle och kaka.

Göta kanals Vd Roger Altsäter gav oss en mycket trevlig och informativ föreläsning om Göta kanal. Han berättade om bolaget Göta kanal AB. kanalens historia, nuläget och Göta kanal 2.0.
Förra året firade Göta kanal 200 år och kungen och drottningen närvarade under en hel dag med besök bland annat i Berg och Borensberg.
Göta kanal AB äger 3 800 hektar skog, 400 fastigheter. Kanalen är 19 mil lång och har 58 slussar. Det är mycket att förvalta och vårda. Under sommaren finns det 100 slussvärdar och deras uppgift är viktig, så att besökare är villiga att komma tillbaka. Göta kanal är en stor turistattraktion och 36% av svenskarna har under ett år haft någon kontakt med kanalen. Det kan vara att man cyklat, besökt restauranger, kiosker eller turistat med båt.
För att göra det enklare att boka sig för aktiviteter mm kommer en ”Destinationsplattform” startas upp under 2023. Då kan man enkelt boka sig i mobilen för de aktiviteter som man önskar genomföra.

Göta kanal har nu blivit godkänd som cykelled av Trafikverket.
Göta kanal AB har ett stort bevarandeuppdrag av kanalen, fastigheterna, skogen. Allt ska repareras och återställas helt/helst som ursprunget, men i vissa fall nyttjas också moderna metoder för att öka säkerheten. Allt detta kostar stora belopp och fina resultat kan vi se av reparationerna av kanalen och kanalbanken från bland annat Berg till Heda sluss. I bevarandeuppdraget ingår också att återplantera träd utmed kanalen. Trädallén var från början 16 000 träd och i nuläget finns ca 10 000 träd. Målet är att återställa trädallén till ursprungligt antal och då finns det möjlighet att bli fadder för en trädplantering.

Göta kanal AB har köpt två tomter i Blåsvädret, där en ny verkstad ska byggas upp. I Berg pågår planeringen för fullt för ett besökscentrum och den planeringen påbörjades redan 2015. Förhoppningsvis kommer detaljplanen vara klar under hösten 2023. Klimatanpassning pågår och tanken är att bolaget ska bli självförsörjande av el, genom att fortsätta anskaffa solceller.
www.gotakanal.se

Christer Vindeby tackade Roger Altsäter för den mycket informativa och trevliga föreläsningen och överlämnade sedvanligt choklad från Cloetta. Därefter var det dragning i brödlotteriet och lotteriet på entrélotten.
Christer tackade för stort deltagande i månadsmötet och önskade alla en fortsatt trevlig eftermiddag.

Text och foto: Wivi-Anne Tjäder

Se fler foton