Årsmöte

15 februari

Årsmöte

SPF Seniorerna Vreta kloster hade sitt årsmöte 15 februari 2023 på Cloetta Tre Bröder. Mötet inleddes med en parentation med en tyst minut, ljuständning varefter Wivi-Anne Tjäder läste dikten ”Nu” som Lasse Berghagen har skrivit.
Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Christer Vindeby valdes till årsmötesordförande och Wivi-Anne Tjäder till sekreterare. Ulla-Britt Ström och Katarina Dahlström valdes att justera dagens protokoll och tillika rösträknare. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen presenterades. Revisionsberättelsen lästes upp av Arne Pihlström och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Föreningen hade en fråga till årsmötet gällande bindande anmälan. Ska bindande anmälan också gälla vid sjukdom eller inte? Deltagarna i årsmötet fick via handuppräckning besvara frågan.
Det blev ett majoritetsbeslut att bindande anmälan ska gälla alla former av förhinder och någon återbetalning av redan inbetalda kostnader ska inte ske. Om man anmält sig till månadsmöte och får förhinder efter sista anmälningsdag ska entréavgiften ändå betalas. Vid resor gäller reseföretagets regler.

Christer Vindeby omvaldes med acklamation till ordförande under ett år. Eva Davidsson, Anette Samuelsson och Birgitta Samuelsson omvaldes som styrelseledamöter på två år. Anki Onmalm, Kerstin Sjöberg och Wivi-Anne Tjäder har ett år kvar på sina förordnanden. Revisorerna Arne Pihlström och Christer Bäck omvaldes på ett år.
Valberedning 2023 är Birgitta Fredriksson (sammankallande) omval, Ulla-Britt Ström omval, Ingrid Hast nyval.

Christer Vindeby tackade Kristina Andersson som avgått som ledamot i valberedningen och Bertil Andersson som varit adjungerad i styrelsen för reseverksamheten med vackra blommor.

Föreningsinformation lämnades om kommande resor. Kerstin Larsson informerade om den ”Hemlig resan” 23 maj samt resan till Vårdnäs och föreningens våravslutning 14 juni.
Arne Pihlström informerade om ett besök på Linköpings nyrenoverade museum 21 mars och en planerad resa till Skagen 29 augusti. (Information om resorna finns på föreningens webbplats samt i programhäftet för våren 2023).

Birgitta Fredriksson meddelade namnet på vinnarna i ”Medlemslotteriet”. Detta lotteri inbringar 5 000 kr till föreningens kassa och administreras av Birgitta Fredriksson.
Nu var det dags för en efterlängtad kaffestund. Föreningen bjöd på semlor, som blev mycket uppskattat.

Kaj Lärka var dagens inbjudna artist. Han är en väletablerad revyartist och underhöll oss med bondkomik, dragspel och sång. Vi fick alla många glädjande skratt och hans underhållning var mycket uppskattad av deltagarna. Han fick stora applåder och Christer tackade honom med choklad från Cloetta.
Christer tackade de 91 medlemmar som anslutit till årsmötet och önskade en fortsatt bra dag.
Text: Wivi-Anne Tjäder Foto: Lena Vindeby och Wivi-Anne Tjäder

Se fler foton i bildgalleriet