Månadsmöte

9 november

SPF Seniorerna Vreta kloster hade månadsmöte på Cloetta Tre Bröder den 9 november med 84 medlemmar närvarande.

Christer Vindeby hälsade nya och gamla medlemmar välkomna och eftermiddagen startade med information och presentation av vårens program. Vårens programhäfte beräknas komma i brevlådorna strax före jul. Föreningen ska ha sin traditionella julfest den 7 december på Cloetta Tre Bröder och inbjudan har gått ut till medlemmarna via mejl eller sms. De som saknar mejl och mobilnummer i vårt medlemsregister får en inbjudan per post, och vid dagens möte fanns också upptryckta inbjudningar att tillgå. Anmälan senast den 21 november till Ulla Ström.

Efter kaffestunden fick vi en föreläsning med namnet ”I FRÖKEN FRIMANS SPÅR” av Margareta Carling och Kersti Haraldsson. ” Fröken Frimans krig” är en dramaserie i tolv avsnitt som vi sett på TV och som handlar om klass- och kvinnokamp. I Fröken Frimans spår får vi en historisk bakgrund till kvinnlig rösträtt och utbildningsmöjligheter för kvinnor och kvinnors liv i Linköping under 1700, 1800 och 1900-talen. Vi fick både historiska föreläsningar och dramatiseringar av livet i Linköping under dessa århundranden.

Mycket handlade om livet och vardagen på Hunnebergsgatan i Linköping, som beskrevs som fasadens idyll och gårdarnas misär. Vi mötte också två modister där en hade avslutat sin verksamhet, medan Ida Israelsson var mycket kreativ och hade 200 anställda i företaget som grundades 1919. Hon hade höga ambitioner och ville utöka verksamheten i Linköping. Hon lyckades hitta en lokal i fastigheten mitt emot Frimurarehotellet och startade upp Linköpings Strå och filthattfabrik 1928. Antalet anställda utökades och försäljningen av hattar skedde i butik i Linköping och av kvinnliga försäljare som reste till Stockholm, Göteborg och Malmö. Verksamhet startades också upp i Norge.
Margareta Carling och Kersti Haraldsson avslutade sitt framförande med sången: Det är kvinnan bakom allt och vi i publiken fick sjunga med i refrängen. Christer tackade dem och överlämnade konfekt från Cloetta.

Vid dagens månadsmöte hade vi ett lotteri med skänkta hantverksvinster och lotterna kostade 20 kr/st. Styrelsen har önskat få in hantverk från medlemmarna till lotterier och det har kommit in generöst med mycket fina och uppskattade alster. Styrelsen har därför beslutat att dela upp de skänkta hantverken vid tre mötestillfällen. I dag var det ett lotteri, på julfesten är det ett lotteri med många stickade alster och den 18 januari 2023 kommer en auktion att hållas.

Vid utlottningen på dagens lotteri hade vi många lyckliga vinnare till fina priser.
Tyvärr är belysningen på Cloetta Tre Bröder delvis ur funktion och det verkar dröja innan reparation görs. Det är därför alldeles för mörkt för att kunna få bra foton.
Text och foto: Wivi-Anne Tjäder