Månadsmöte

9 mars

  • Margareta Åberg och Reinhold Castensson
  • Reinhold Castensson
  • Margareta Åberg och Reinhold Castensson
  • Reinhold Castensson

SPF Seniorerna hade månadsmöte 9 mars på Cloetta Tre Bröder med ett sjuttiotal medlemmar närvarande.

Christer Vindeby hälsade alla välkomna till dagens möte. Han välkomnade också dagens föreläsare Reinhold Castensson som ska föreläsa under rubriken Göta kanal.

Kerstin Larsson lämnade information om att resan till Vadstena den 7 april är inställd på grund av för få anmälningar. Hon lämnade också information om kommande resor. Resan till Valö den 8 juni kommer att ske med en buss som tar femtio passagerare. De som anmäler sig sent får ordna sin egen transport. Eva Davidsson informerade inför folkhälsoveckan 20-24 maj. Föreningen kommer med närmare information om aktiviteter mm via webben och vid månadsmöten.  Innan föreläsningen avnjöt vi dagens fikastund med gott bröd och småprat.

Nu var det dags för Reinhold Castensson att ta oss med på en spännande resa från Rügen där Baltzar von Platen föddes 29 maj 1766 till hans död 1829. Han utförde många framgångsrika gärningar under sina 63 levnadsår. Föräldrarna skrev in honom redan som trettonåring vid Karlskrona kadettskola och han hade både en framgångsrik karriär inom försvaret och även med sitt politiska och civila arbete. Vi fick följa med i föreläsningen om många av hans bedrifter och byggandet av Göta kanal. Reinhold Castensson visade också kartor, ritningar och bilder från tiden när Göta kanal byggdes. Baltzar von Platen avled 1829 och hans mästerverk blev klart tre år senare.

Reinhold Castensson avtackades med stora applåder och Christer tackade och överlämnade choklad från Cloetta.

Margareta Åberg tackade Reinhold och oss alla genom att utan manus framföra Tage Danielssons      ” De händer som grävde på Göta kanal”.

Eftermiddagen avslutades med dragning i lotterierna. Dagens vinster i ordinarie lotteriet var bröd som medlemmarna skänkt. Det fanns tjugofyra vinster att ropa ut och styrelsen tackar för alla generösa gåvor.

 

Text och foto: Wivi-Anne Tjäder