Årsmöte 2022

23 februari

SPF Seniorerna Vreta kloster hade sitt årsmöte den 23 februari på Cloetta Tre Bröder och ett sjuttiotal medlemmar hade anslutit.

Christer Vindeby hälsade både nya och gamla medlemmar välkomna.
Parentation hölls över avlidna medlemmar med ljuständning, en tyst minut samt diktläsning. Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Christer Vindeby omvaldes till ordförande med acklamation och Anki Onmalm och Wivi-Anne Tjäder omvaldes till ledamöter på två år. Kerstin Sjöberg invaldes i styrelsen på två år, då Bertil Andersson önskade avsluta styrelsearbetet, men kvarstå som adjungerad för reseverksamheten. Eva Davidsson, Birgitta Samuelsson har ett år kvar på sina förordnande i styrelsen.
Efter kaffe, smörgås och pannacotta underhöll Lennart ”Örten” Larsson med gitarr och sång. Han hade också många osanna och sanna historier att berätta som gav många skratt.

Text: Wivi-Anne Tjäder
Foto: Lena Vindeby