Anpassning från1 juli

Anpassade rekommendationer 1 juli – ett andra steg mot större öppenhet

De nya föreskrifterna som börjar gälla den 1 juli är ett andra steg av anpassade begränsningar. Ytterligare tre steg av anpassningar, mot allt större öppenhet, kommer att följa.

Detta gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fr.o.m. 1 juli:
Inomhus: max 50 personer
Inomhus sittande: max 300 personer
Utomhus: max 600 personer        
Utomhus sittande: max 3 000 personer
Motionslopp: max 900 personer

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) kommer att meddela när det är dags för de följande stegen. Du kan följa utvecklingen genom att hålla utkik på regeringens och FHM:s webbplatser. Vi uppdaterar också våra förbundsinterna rekommendationer kontinuerligt så fort föreskrifterna ändras.

Smittskyddsläkaren och länsstyrelsen i din region kan utfärda rekommendationer för just din ort – då gäller dessa i första hand. Är ni osäkra om vad som gäller – rådgör med det regionala smittskyddet.

Smittläget och gällande restriktioner gör att föreningar och distrikt rekommenderas att enbart genomföra aktiviteter om de kan ske på ett smittsäkert sätt. Aktiviteter ska arrangeras enligt de begränsningar som gäller på aktivitetsorten. Fortsätt att hålla avstånd till varandra, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Undvik trängsel, och bidra inte till trängsel. Om trängsel trots allt uppstår kan munskydd användas som en ytterligare försiktighetsåtgärd.

Årsmöten och distriktsstämmor kan genomföras enligt angivna ramar. De kan också genomföras digitalt eller per capsulam.

Klicka här för att läsa Folkhälsomyndighetens text om rekommendationerna

Klicka här för att hitta lokala rekommendationer