Årsmöte  2021

25 augusti

SPF Seniorerna Vreta kloster genomförde sitt framflyttade årsmöte den 25 augusti i Ljungsbro Folkets Park. 

Parentation med ljuständning och en tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit.

Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar där Christer Vindeby valdes till årsmötesordförande och Wivi-Anne Tjäder till sekreterare. Redovisning lämnades avseende verksamheten och ekonomin. Styrelsen meddelades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Christer Vindeby valdes till föreningens ordförande på ett år och Anette Samuelsson och Birgitta Samuelsson invaldes som ledamöter i styrelsen på två år.

Ingrid Hast, Anita Holmgren, Christina Johansson, Yvonne Kylborn, Sonja Wiggur och Gunilla Hällkvist avtackades för sina förtjänstfulla insatser med en blombukett.

Ingrid Hast har haft sitt uppdrag längst av de som avtackades, då hon varit föreningens kassör under åtta år. 

Under punkten övriga frågor lämnade Kerstin Larsson information om gjorda och kommande resor. Information finns i övrigt på webben. Lars-Göran Lindström inbjöd till en ny kurs i trafikkunskap.

Efter avslutade årsmötesförhandlingar var det dags för en kaffestund. Team Åkerfors - Bengt Åkerfors från Motala underhöll oss åttio medlemmar med  "Sånger och melodier som vi minns". Han sjöng, spelade saxofon, klarinett och gitarr och använde förinspelad musik, så det lät som en hel orkester. 

Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen och ny kassör i föreningen är Anette Samuelsson. Övriga medlemmar har kvar sina tidigare uppdrag. Kerstin Larsson adjungerades att fortsatt vara reseombud.

Protokoll från årsmötet kommer senare att publiceras på webben.

Länk till Årsmötesprotokollet

Text: Wivi-Anne Tjäder

Foto: Lena Vindeby

Se fler foton i bildgalleriet