Programhäfte

19 december

Programhäfte för våren 2021 kommer i postlådan under december månad!

SPF Seniorerna Linköpingskretsen beslutade vid sitt sammanträde den 25 september 2020, att ta fram ett gemensamt programhäfte för våren 2021.
Innehållet i programmet är preliminärt, med beaktande av pågående pandemi.

Programmet för Vreta kloster, som inskannad PDF