Ortnamn

13 november

  • Svante Lagman
  • Svante Lagman

Månadsmöte med föreläsning om våra ortnamn


SPF Seniorerna Vreta kloster hade månadsmöte den 13 november på restaurang Tre Bröder, Ljungsbro. Ordföranden Christer Vindeby inledde med att hälsa nya och gamla medlemmar välkomna. Därefter informerade han bl a om nya rutiner när det gäller inbetalning av årsavgiften från och med nästa år. Därefter följde information om vårens resor av Bertil Andersson och Kerstin Larsson. Vårt trafikombud, L-G Lindström, redogjorde för aktuella regler kring vinterdäck. Vidare fick vi veta hur man ska hålla ratten vid bilkörning; "tio-i-två" gäller inte längre, nu rekommenderas "kvart-i-tre"-grepp på ratten.

Dagens huvudpunkt var en föreläsning om våra ortnamn. Fil dr Svante Lagman lotsade oss genom århundradena från järnåldern och framåt och gav många exempel på hur t ex ett efterled kan avslöja ett ortnamns ålder. Man brukar dela in ortnamnen i olika kategorier beroende på vad det är som de betecknar, t ex naturnamn och ägonamn. Ortnamnen berättar också mycket om hur bebyggelsen skiftat eller utökats. Ordföranden tackade Svante Lagman för en grundlig och intressant genomgång av våra östgötska ortnamn.

Innan mötet avslutades med lottdragning, gav vårt folkhälsombud, Gunilla Hällkvist, en kort sammanfattning från en föreläsning om sömnens betydelse för vårt välbefinnande.
Christer Vindeby tackade alla för en fin eftermiddag tillsammans och önskade alla en trevlig fortsättning på dagen.

Text och bild
Eva Davidsson