SPF info på News55

3 maj

  • Wivi-Anne Tjäder och Christer Vindeby

Seniormässan News55 anordnades i Linköping den 3 maj 2019. Tillsammans med andra föreningar inom SPF Seniorerna Linköpingskretsen informerade Kerstin Larsson, Christer Vindeby och Wivi-Anne Tjäder besökarna om SPFs verksamhet.

Wivi-Anne Tjäder