Måndsmöte  "Mat och vin"

14 november

  • Fredrik Nyström
  • Fredrik Nyström

SPF Seniorerna Vreta kloster har haft månadsmöte den 14 november på Cloettas restaurang Tre Bröder. Hundratalet medlemmar hade anslutit för att lyssna till professor Fredrik Nyström som föreläste om kost och hälsa under temat "Rätt val av mat och dryck för hjärtat". Han redovisade flertalet forskningsrapporter i ämnet och delgav oss mycket att ha i åtanke vid val av kost, dryck och motion.
Att återge hans föreläsning i närmare detalj kräver sin "professor"!

Christer Vindeby hälsade alla välkomna och föreningsinformation lämnades innan föreläsningen började. Bertil Andersson och Kerstin Larsson lämnade information om kommande och planerade resor. Kaffestunden och dragning i lotterierna är alltid stora höjdpunkter vid våra träffar.

Wivi-Anne Tjäder