Årsmöte

14 februari

Föreningen har haft årsmöte den 14 februari på restaurang Tre Bröder med 136 medlemmar närvarande.
Årsmötet öppnades och därefter hölls en parentation med ljuständning och en tyst minut. Göran Ring, Stig Lindström och Per-Olof Ståhl framförde "Larghetto" ur Divertimeto nr 2" för klarinett av W.A. Mozart.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning presenterades. Revisorerna gav styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
Årsmötet beslutade efter handuppräckning att årsavgiften för 2019 ska höjas med 30 kr i enlighet med förbundsstämmans beslut.

Årsmötet valde Christer Vindeby till ordförande med en mandattid på ett år och han tackade för förtroendet.Bertil Andersson valdes som ny ledamot i styrelsen på två år. Omval av Anki Onmalm och Wivi-Anne Tjäder med en mandattid av två år.
Eva Davidsson, Ingrid Hast och Ann-Mari Riddarsporre har ett år kvar på sin mandattid.

Kerstin Larsson avtackades från sitt styrelseuppdrag med tacktal, blommor och stående ovationer. Kerstin har utfört en mycket stor gärning i föreningen och i styrelsearbetet under 14 år. Med stort engagemang, omtanke och kunskap har hon sett till att föreningen utvecklats och att resorna blivit mycket givande och populära.
Årsmötet beslutade att utse Kerstin Larsson till föreningens första hedersmedlem.

Efter kaffepaus och information så underhöll Holmbom & Karlsson med en musikalisk vandring i Cornelius Vreeswijks fotspår.
Eftermiddagen avslutades med fina priser i lotterierna.
Vid månadsmötet den 14 mars är det brödlotteri. Bröd mottages tacksamt!

Wivi-Anne Tjäder