Månadsmöte 8 februari

Vanliga hjärtsjukdomar

  • Mikael Gustafsson Christer Vindeby
  • Mikael Gustafsson  Christer Vindeby

Månadsmötet 8 februari 2017 var välbesökt med 116 deltagare från såväl vår förening som andra SPF föreningar. Föreläsare var med. dr Mikael Gustafsson, Hjärtspecialisterna AB som gav en gedigen information om hjärt- och kärlsjukdomar och läkekonstens framgångssaga med nya undersöknings- och behandlingsmetoder samt medicinering.
Christer Vindeby tackade Mikael Gustafsson för den givande och samtidigt underhållande föreläsningen med en korg fylld av nyttigheter.

Kerstin Larsson informerade om Kroatienresan i september. Christina Ståhl informerade om en ny cirkel i engelsk konversation och hon efterlyste också frivilliga som kan ställa upp som statister under maj månad, när skolklasser besöker Vreta kloster kyrka och klosterruinen. Försäkringsinformation lämnades av Wivi-Anne Tjäder.

Wivi-Anne Tjäder