En vädjan!

En vädjan från Bussbolaget Östergötland till våra medlemmar, som via telefon behöver komma i kontakt med Bussbolaget. Ring mellan klockan 09.00 - 14.00 på vardagar! Bussbolaget har ingen bemanning på kontoret och då är angiven tid mest trolig att ni får svar.