Hjärtstarter

Föreningen har köpt in en hjärtstarter till vår föreningslokal. Vi har också genomfört en halvdags utbildning för våra ansvariga funktionärer och styrelse. Utbildningen omfattar både teoretiska och praktiska genomgångar av hur en hjärtstarter fungerar samt även en allmän HLR-kurs.